Het is Waddenwier als eerste gelukt om gekweekt Royal Kombu van hoogwaardige kwaliteit uit de Waddenzee te oogsten!

Waddenwier is een innovatieve startup die zeewier kweekt en daarbij, op productie gericht, onderzoek uitvoert. Het doel is om zo een unieke binnendijkse zeewierproductietak te realiseren. “Wij willen niet meedoen met het leegplukken van de zee en met deze oogst hebben we als eerste laten zien dat een hoogwaardige kwaliteit zeewier gekweekt kan worden in de Waddenzee” aldus Marc van Rijsselberghe, directeur Waddenwier. Het is Waddenwier als eerste gelukt om 40 meter zeewier te kweken in de Waddenzee. Bij de haven van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel hebben medewerkers Reinier Nauta en Robert Twijnstra afgelopen week de Royal Kombu (suikerwier) na vijf maanden kweek geoogst. Uitzonderlijk is de lengte van ruim 1 meter per streng en een gewicht van 30kg na centrifugeren (vers gewicht). Met het kweken van de Royal Kombu doen we tegelijkertijd vooronderzoek voor het project Dubbele Dijken in Groningen. De geteste zeewier productiesystemen worden hierbij gebruikt om zogeheten zeewier schermen te ontwikkelen, die ingezet gaan worden in het tussendijkse gebied. De zeewier schermen dienen een gecombineerd doel. 1. als scherm voor natuurlijke slib invang om de kwaliteit van het water te verbeteren en 2. het op commerciële wijze telen van meerdere soorten zeewier met als belangrijkste zeewiersoort de Royal Kombu. Door het insluiten van zeewier in een tussendijks gebied of beschermde omgeving als de NIOZ haven worden de groeiomstandigheden geoptimaliseerd. Dit stelt Waddenwier in staat om schoon zeewier van hoge kwaliteit te kweken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Marc van Rijsselberghe (CEO) 0651327951 of bezoek de websites www.waddenwier.com en www.ziltproefbedrijf.nl